nik-nak®

Meertalig lezen en spelen

Selecteer een pagina

Superdiverse meertalige kinderboeken 

Waar komt het concept vandaan?

De intentie om blije tweetalige boeken voor kinderen te maken, ontstond uit de voorleeservaring bij anderstalige gezinnen in Antwerpen in 2010. Samen kinderboeken ontdekken is leuk en het vergroot je kennis van het Nederlands. Bovendien maken boeken kinderen nieuwsgierig en prikkelen ze de fantasie. Maar veel anderstalige ouders voelen zich in het Nederlands te onzeker om dit met hun kinderen te doen. Ook al willen ze hun kinderen helpen, ze vinden geen boeken waarmee ze deze rol op zich kunnen nemen. Met superdiverse, meertalige prentenboeken geven wij deze ouders en hun kinderen de mogelijkheid om de brug te slaan van hun moedertaal naar het Nederlands.

Ook in de klas of andere groepen

Je kunt de twee- en meertalige prentenboeken van nik-nak gebruiken bij het voorlezen aan taaldiverse groepen.

Kunnen we met de groep een woord in verschillende talen zeggen? Start hoekenwerk per taalgroepje of mix talen in de klas, nodig anderstalige ouders uit, luister hoe andere talen klinken, zie kinderen glunderen. Als jij ervoor openstaat om kinderen op een speelse manier met taal te laten omgaan en elkaars talen te ontdekken, dan zijn er heel veel mogelijkheden.

Heb je in de klas rond een boek gewerkt, dan kun je dat in de gewenste talencombinatie mee naar huis geven. Het kind kan het met trots navertellen en ouders kunnen de leesoefening overdoen. Je betrekt ouders bij het klasgebeuren, ze krijgen de kans om hun kind mee te ondersteunen.

Wat is er bijzonder aan de meertalige uitgaven van nik-nak?

  • In de twee- en meertalige prentenboeken van nik-nak zijn alle talen gelijkwaardig en is superdiversiteit vanzelfsprekend.
  • De thema’s zijn actueel en zo universeel mogelijk om alle jonge kinderen aan te spreken.
  • De illustraties staan door het veelvuldig gebruik van foto’s dichter bij de realiteit dan in de meeste kinderboeken.
  • Ze kunnen leerrijk zijn, maar het belangrijkste blijven het leesplezier en de taalverwerving.
  • De verhalen zijn vaak grappig en stimuleren een positief zelfbeeld.
  • Ze nodigen uit om de kinderen zelf te laten vertellen en brengen interactie met hun begeleiders op gang.