nik-nak®

Meertalig lezen en spelen

Selecteer een pagina

Blije boekjes die talen verbinden

Waar komt het concept vandaan?

De intentie om tweetalige boekjes voor kinderen te maken, ontstond uit de voorleeservaring bij anderstalige gezinnen in Antwerpen in 2010. Samen kinderboeken ontdekken is leuk en het vergroot je kennis van het Nederlands. Bovendien maken boeken kinderen nieuwsgierig en prikkelen ze de fantasie. Maar veel anderstalige ouders voelen zich in het Nederlands te onzeker om dit met hun kinderen te doen. Ook al willen ze hun kinderen helpen, ze vinden geen boeken waarmee ze deze rol op zich kunnen nemen. Met de nik-nakboekjes geven wij deze ouders en hun kinderen de mogelijkheid om de brug te slaan van hun moedertaal naar het Nederlands.

Ook in de klas of andere groepen

Je kunt de tweetalige nik-nakboekjes gebruiken bij het voorlezen aan heterogene, taaldiverse kindergroepen. Je brengt het verhaal of thema aan in het Nederlands en je gaat met de kinderen in dialoog, of je organiseert er activiteiten bij.

Misschien kunnen we met de groep een woord in verschillende talen zeggen? Of je start hoekenwerk per taalgroepje, eventueel nodig je daar anderstalige ouders bij uit. Alle kinderen doen mee. Er zijn ook enkele sets vertelplaten (kamishibai) die je daarbij kunt gebruiken.

Heb je in de klas rond een boekje gewerkt, dan kun je dat in de gewenste talencombinatie mee naar huis geven. Het kind kan het met trots navertellen en ouders kunnen de leesoefening overdoen. Je betrekt ouders bij het klasgebeuren, ze krijgen de kans om hun kind mee te ondersteunen.

Wat is er bijzonder aan nik-nakboekjes?

  • In de tweetalige boekjes van nik-nak zijn alle talen gelijkwaardig en is diversiteit vanzelfsprekend.
  • De thema’s zijn actueel en zo universeel mogelijk om alle jonge kinderen aan te spreken.
  • De illustraties staan door het veelvuldig gebruik van foto’s dichter bij de realiteit dan in de meeste kinderboeken.
  • Ze kunnen leerrijk zijn, maar het belangrijkste blijven het leesplezier en de taalverwerving.
  • De boekjes zijn vaak grappig en stimuleren een positief zelfbeeld.
  • Ze nodigen uit om de kinderen zelf te laten vertellen en brengen interactie met hun begeleiders op gang.